Dit onderzoek heeft twee hoofddoelen. Wij willen onderzoeken 1) hoe mensen stedelijke parken gebruiken en ervaren en 2) of een app een goede manier is om deze informatie te verzamelen.

Wij gebruiken het Rembrandtpark als pilotproject. Als de pilot succesvol wordt afgerond willen we de app ook in andere Amsterdamse stadsparken gaan gebruiken.

Het onderzoek is onderdeel van een groter Europees project dat LandSense heet. Deze studie in het Rembrandtpark wordt gezien als een demonstratiecasus. De informatie verzameld door de app wordt vergeleken met vergelijkbare informatie verzameld op andere manieren zoals vragenlijsten of observaties. Dit met als doel om te kijken of de informatie verzameld met de app een goede toevoeging is aan bestaande bronnen of bestaande methoden kan vervangen.

In het verleden heeft de Gemeente Amsterdam enquêtes uitgevoerd per post om te onderzoeken wat mensen vinden van de parken in Amsterdam – het zogenaamde Groot Groen Onderzoek. De Gemeente is nu erg geïnteresseerd in deze app om te beoordelen of deze vergelijkbare informatie kan verzamelen en of het misschien een meer effectieve manier is om het gebruik van parken in kaart te brengen. Één mogelijk voordeel van de app is dat we meer specifieke antwoorden of emotionele reacties kunnen krijgen door mensen vragen te stellen terwijl ze in het park zijn op een specifiek punt.

Dit proefproject is bijzonder interessant voor de Gemeente Amsterdam omdat zij van plan zijn om het Rembrandtpark te renoveren in 2019. De informatie verzameld door deze app zal meegenomen worden in beslissingen over hoe en waar veranderingen plaats zullen vinden. Meer informatie hierover is te vinden op de projectpagina over de renovatie van het Rembrandtpark.

Daarom vragen wij u om de app te downloaden, het park in te gaan en de vragen te beantwoorden. Dank daar voor!

Informatie ‘crowdsourcen’

Het gebruik van een app zoals deze wordt ‘crowdsourcing’ van gegevens genoemd, vergelijkbaar met de term ‘crowdfunding’…  Maar misschien is ‘crowdsensing’ een beter term omdat mensen als een soort sensor fungeren.  Het kan ook ‘citizen science’ (burgerwetenschap) genoemd worden, omdat het burgers betrekt bij het verzamelen van data voor wetenschappelijke studies.

LandSense

Dit onderzoek is onderdeel van het groter project genaamd LandSense. Dit project is samenwerking van partners door heel Europa en het wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Doel van het LandSense-project is het bouwen van een platform waarop burgers informatie kunnen bijdragen over natuur, milieu en biodiversiteit en hierdoor de interpretatie van bijvoorbeeld satellietbeelden te verbeteren. LandSense onderzoekt het collectief potentieel van citizen science (burgerwetenschap) en satellietinformatie om de manier waarop mensen de wereld zien en in kaart brengen te verbeteren.

Voor meer informatie ga naar www.landsense.eu