Menu Sluiten

Hoe beleeft u groene ruimte in Amsterdam?

Er moeten woningen bijkomen in Amsterdam. De Gemeente wil dit realiseren binnen de stadsgrenzen, en dat betekent dat de stad compacter moet worden. Maar wat betekent dat voor jouw buurt? Wordt het dan niet veel te druk? De ervaringen met Corona laten zien dat er op sommige plekken nu al niet genoeg groene ruimte is voor iedereen. Hoe kan de stad er voor zorgen dat er in die nieuwe stadswijken voldoende groene ruimte is om in te ontspannen, te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten?

Wij doen onderzoek naar hoe mensen de openbare ruimte beleven op, en rondom, die plekken waar de Gemeente van plan is meer huizen te gaan bouwen. Doet u mee? Dan kunt u vertellen welke plekken nu juist voor u belangrijk zijn – om uit te rusten, om te sporten, of omdat u ze mooi vindt… Of de plekken die u niet leuk vindt – die te lawaaierig zijn of die onveilig voelen en dus juist een opknapbuurt nodig hebben…

De enquête is gesloten… zie de resultaten pagina voor voorlopige inzichten…

We hebben gevonden dat de geplande ontwikkelingen zou kunnen leiden tot minder groene ruimte per persoon in sommige buurten, terwijl daar ook proportioneel meer mensen zijn met een grotere behoefte for groene ruimte dichtbij – lager inkomen, depressie of fysiek gehandicapt. Wij hebben deze buurten gegroepeerd in negen ‘bijzondere gebieden’ – zie de kaart hierboven. Ze zijn deels gegroepeerd door de grotere parken die bewoners waarschijnlijk delen. We zouden graag horen van mensen die in deze buurten wonen. Wij willen ook graag horen van mensen die andere verbindingen hebben met de buurten, of die de parken, of andere groene ruimte in of om deze buurten gebruiken.

Interessante links:
Kaart van alle woningbouwprojecten in Amsterdam
Meer informatie over specifieke projecten

Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van een promotie (PhD) onderzoek van Bep Schrammeijer aan de Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit (VU), Amsterdam.

De kaart boven is gemaakt met data van de Gemeente Amsterdam, de aantal nieuwe woningen is alleen een indicatie.