Menu Sluiten

Osdorp en omgeving

Als u in de buurt van Osdorpplein woont, dan weet u het al – er wordt flink verbouwt. Volgens de website van de Gemeente Amsterdam wordt het plein vernieuwd en groeit het ‘uit tot het hart van stadsdeel Nieuw-West aan de Sloterplas.’ Er wordt nu al gebouwd aan ongeveer 760 woningen. Tussen nu en 2022 wordt er gestart met de bouw van nog 868 meer. Dit betekent dat er op en rondom Osdorpplein flink verdicht wordt. Wij vragen ons af: wat betekent dit voor groen in de buurt?

Woningbouwplannen Osdorpplein en omgeving, van: maps.amsterdam.nl.
Aantallen geplande woningen in Osdorpplein

Om deze vraag te beantwoorden willen wij graag van bewoners weten welke groene plekken ze nu waarderen: groot of klein, heel groen of deels grijs, om te rusten of om te sporten…. We hebben een enquête uitgezet waarin u op een kaart aan kunt geven welke plekken u waardevolle vinden en welke u minder leuk vindt. Wij horen graag uw mening.

In de nieuwe plannen voor Osdorpplein denkt de Gemeente “aan plekken om te recreëren en ontspannen. Net als meer ruimte voor water en groen. Dat willen we de komende jaren stap-voor-stap mogelijk maken.” In het document waar de Gemeente antwoordt op zorgen en vragen vanuit het participatietraject is te lezen dat groen terug zal komen in de vorm van gemeenschappelijke tuinen, groene daken en gevels en kleine parkjes. Is dit voldoende om aan de behoefte van bewoners te voldoen – dat willen wij weten!?

Beschrijving aanpak groen en openbare ruimte, terugkoppeldocument – bron 4.
Mogelijk toekomstig inrichting van Osdorpplein – bron 5

Ons onderzoek is onafhankelijk en is bedoeld om inzicht te krijgen in de spanningen tussen wonen en groen, rust en reuring, natuur en recreatie. De enquête is bedoeld voor alle buurten waar veel nieuwe woningen worden gebouwd, waaronder Osdorpplein en omgeving. Als u hier woont, werkt of überhaupt komt horen wij graag van u: DOE MEE!

Mogelijk inrichting zuidkant Osdorpplein – bron 5.

Bronnen:

  1. www.amsterdam.nl/osdorpplein
  2. www.amsterdam.nl/projecten/osdorpplein/projecten-osdorpplein/plannen-2e-fase-vernieuwing-osdorpplein/
  3. https://maps.amsterdam.nl/woningbouwplannen
  4. https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/955392/terugkoppeldocument_fase_2_access.pdf
  5. https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/847899/uitwerkingsplan_plein_zuid_centrum_nieuw-west_webversie.pdf