Menu Sluiten

Resultaten

Hier vindt u een greep uit de resultaten tot augustus 2021. Ik hoop meer resultaten inzichtelijk te maken met een interactieve kaart wanneer ik verder ben met de analyses, maar deze geven u al een inzicht in wat mensen hebben aangegeven.

Vraag naar groen

In de eerste grafiek ziet u een overzicht van de functies die mensen het meest belangrijk vinden in hun buurt, en op welke afstand ze die nodig hebben. U kunt zien dat stille en rustige plekken en buurt gevoel door meer dan de helft van de respondenten dicht bij (close by) nodig zijn. Meer mensen zijn bereid om verder te reizen voor sport functies en voor cafes.

Een overzicht van de functies die men nodig vindt en op welke afstand.

Aanbod

Mensen konden in de enquete plekken aangeven die ze waarderen. Voor elke plek die ze aangaven werd er gevraagd waar ze die plek voor gebruiken. Hieronder ziet u een grafiek van hoeveel plekken voor de verschillende typen gebruik worden aangegeven. Daar ziet u dat tot nu toe mensen vooral plekken aangeven die ze gebruiken om uit te rusten, natuur op te zoeken, om te wandelen, anderen te ontmoeten of om af te koelen.

Een overzicht van de typen gebruik die men heeft aangegeven.

Functioneel groen

Een analyse van welke functies het vaakst samen aangegeven worden liet zien dat er een aantal groepen, of ‘bundles’, zijn van functies. Rust en verkoeling gingen vaak samen, deze noemen wij de stille (quiet) functies. Ook lopen en contact met de natuur waren vaak samen aangegeven, dezen noemen wij de natuur (nature) functies. Ook anderen ontmoeten, spelen, sport en hardlopen werden vaker samen aangegeven en deze noemen wij de sociale (social) functies. Het kaart hieronder laat zien alle plekken die zijn aangegeven in de enquete opgedeeld in deze functie-groepen. Bij sommige plekken hebben mensen wat opgemerkt. Deze zijn te lezen als u er op klikt.

Multifunctionaliteit

Wij hebben de aangeven locaties gebruikt om de computer te laten berekenen welke groen in Amsterdam ook geschikt zou zijn voor die functie-groepen. Dit werd berekend aan de hand van vegetatie-kenmerken zoals fractie bomen, grootte en vorm vegetatie ‘patch’, grootte en vorm van park of plek en afstand van water.