Kaart van resultaten per locatie:

Deze kaart laat de resultaten zien voor elke locatie. Elke cirkel op een locatie vertegenwoordigd een vraag gesteld in de Mijn Park app. De grootte van de cirkel laat de gemiddeld score zien. Als u in het midden tussen de cirkels klikt ziet u de actuele gemiddeld scores.

Alleen een aantal resultaten zijn uitgekozen, en gegroepeerd in twee groepen:
Feeling (gevoel) laat de antwoorden zien op de vraag ‘In hoeverre vindt u deze plek: [Rustig, Levendig,  enz.]’.
Satisfaction (tevredenheid) laat de antwoorden zien op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over de aanwezigheid van [Speel = speelmogelijkheden, Sport = sportfaciliteiten] op deze plek? Hoe tevreden bent u over de staat van onderhoud van [ Paden, Groen, Voorzieningen, Afval.] op deze plek?

U kunt ook een groter, gelaagde, kaart zien op deze pagina.  Hier liggen de kaarten boven op mekaar en kunt u elke variabel apart bekijken. (tip: als u met uw mobieltje aan het kijken bent, zoom-in op de lijst van lagen waar u ze aan en uit kan vinken om die beter leesbaar te maken, daarna kunt u op de kaart zelf in en uit zoomen. De legende is echter wel niet meer zichtbaar dan, maar hoe roder de stip, hoe hoger de score. U kunt ook op de stip clicken om de gemiddelde score te kunnen lezen. De ‘No. visits’  kaart laat zien hoe vaak elke locatie bezocht is).

Download het Rapport (deel I) voor de Gemeente Amsterdam

Grafieken van resultaten voor het hele park (en gecombineerde antwoorden app en enquêtes gedaan in het park):

Change: Deze grafiek laat zien hoe mensen antwoordde wanneer gevraagd hoe graag ze specifieke veranderingen zouden willen zien in het Rembrandtpark.

Satisfaction: Deze grafiek laat zien hoe mensen antwoordde op vragen over hoe tevreden ze zijn over bepaalde aspecten van het park.