Menu Sluiten

Studie-gebieden

Er wordt heel veel gebouwd in Amsterdam in de komende jaren! Amsterdam heeft plannen om tot 132.568 nieuwe woningen te bouwen. Van 23.200 woningen is de bouw al begonnen en van 54.580 meer is de investeringsbesluit al genomen. Ze worden allemaal binnen de huidige stadsgrenzen gebouwd. Dit betekent dat Amsterdam zoals wij die kennen zal veranderen. De stad wordt compacter – meer stedelijk.

Misschien ziet Amsterdam zo uit over 30 jaar

Groen en openbare ruimte wordt nog belangrijker in een compacte stad. Groen is niet alleen nodig voor de natuur en regenwater opvang, maar ook als speelplek voor kinderen, ergens waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, of ontsnappen aan de drukte van de stad. Groene plekken in de buurt zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt, voor sociale cohesie en voor de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. Maar als meer bewoners er bij komen dan wordt het drukker in het bestaande groen. En daar gaat onze onderzoek over. Wij stellen de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke functies hebben mensen nodig in de buurt, of op verschillende afstanden van hun huis?
  •  Welke functies hebben de bestaande groene plekken voor mensen met verschillende behoeftes?
  • Kunnen groene plekken in de buurten met veel nieuwe bewoners nog de functies vervullen die mensen nodig hebben?
  • Komt er genoeg nieuwe groen er bij om de behoeftes van bewoners te vervullen?

Voor onze onderzoek hebben wij eerst berekend hoeveel groen per woning er is in de toekomst – aan de hand van de geplande aantal woningen. In de buurten waar dit onder de referentienorm van 25 m2 komt in 2030 hebben we gekeken of ze ook hoog scoren op een van drie kwetsbaarheidsindicatoren. Als ze ook veel lage inkomenshuishoudens hadden, of veel mensen met mentale of fysieke gezondheidsklachten werden ze aangemerkt als belangrijke buurt. Wij keken dan ook naar de dichtstbijzijnde parken en voegde die toe aan de buurt. Zodoende vormden wij negen studie-gebieden. In deze studie-gebieden wordt gebouwd aan ongeveer de helft van de Amsterdamse bouwopgave.

De verhouding sociale, middendure en dure huur van de bouwopgave in onze studie-gebieden is ongeveer hetzelfde als voor heel Amsterdam. Opvallend is dat deze verhoudingen niet hetzelfde zijn in alle studie-gebieden. Voor elke studie-gebied hebben wij een korte beschrijving voorbereid van de woningbouwplannen voor dat gebied en hoe groen in de planvorming meegenomen wordt. Alle informatie is van de website van de Gemeente Amsterdam gehaald.

Kop van de Amstel