Menu Sluiten

Wat wij doen

MijnPark.Amsterdam is een project die mensen weer wil betrekken bij hun omgeving – in hun buurt en in hun stad. We willen niet direct fysieke projecten organiseren. Ons doel is echter om een aanpak te ontwikkelen waardoor publieke waarden meegenomen kunnen worden in het plannen of verbeteren van stedelijk groen. Met publieke waarden bedoelen wij de beleving en voorkeuren van de mensen zelf. Omdat zulke waarden moeilijk zijn om te meten worden ze meestal niet meegenomen, of alleen in latere fases in de planningsproces. Meestal is er dan al in de ontwerp fase door een architect besloten hoe een plek er uit komt te zien.

Publieke waarden meten

Wij willen manieren uitproberen waarbij we de menselijke publieke waarden kunnen identificeren en meenemen in plannen voor nieuwe plekken of om bestaande plekken te renoveren. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben liever een park binnen wandelafstand zo dat ze de stress van werk en de stad kunnen ontvluchten. Anderen hebben liever een voetbal veld, of een speeltuin dichter bij en zijn bereid om wat verder te fietsen voor een groter park wanneer nodig. In ruimtelijk ordening moet dit worden gewogen naast de ecologische functies, zoals biodiversiteit of regenwater opvang, en infrastructurele benodigdheden zoals wegen en gebouwen.

We testen verschillende mogelijkheden. Nu proberen we een digitale ruimtelijk enquête uit. Wij denken dat dit een manier is waarop meer mensen, die anders geen tijd hebben om naar informatiebijeenkomsten te gaan, ook inspraak hebben. Om dit te doen vragen we mensen om mee te doen en een digitale enquête in te vullen waarbij ze aangeven wat ze nodig hebben in de buurt – op verschillende afstanden, en welke plekken ze nu fijn vinden voor verschillende activiteiten. Op deze manier willen we twee kaarten maken: een van waar bepaalde ruimtes nodig zijn (publieke behoeftes), en een die laat zien welke plekken nu gewaardeerd worden (publieke waarden).

Door het vergelijken van deze twee kaarten kunnen we zien waar er onbalans ontstaat. We kunnen ook de kaarten van publieke behoeftes en waarden vergelijken met kaarten van ecologische functies of gemeentelijke plannen om te kijken hoe en waar ze elkaar complementeren of in gevaar brengen.

Onze eerste project was een pilot met een app in het Rembrandtpark. Ook al was die app handig om de beleving van mensen te meten op specifieke plekken in het park had het ook nadelen. Het was heel moeilijk aan te passen, duur, en veel mensen hadden liever ook thuis iets in kunnen vullen.
U kunt hier een overzicht van de resultaten van de Mijn Park app pilot zien.